Mitt utsiktspunkt er arbeid i urtehagen samt styrearbeid gjennom mer enn 10 år. Men mitt forhold til Rotvoll går enda lengre tilbake i tid – fra oppstart av Steinerskolen. Da var allerede Rotnissen vel etablert.
Rotvoll er et sted hvor det gror og spirer – de minste blir tatt godt vare på i barnehagen, skolen gir barna gode vekstmuligheter og på Camphill gir alle hverandre en god omsorg og det yrer av aktivitet i de ulike verkstedene. I urtehagen er det alltid nok å ta fatt i, alt fra luking av ugress til stenarbeid. Det var reising av fredssøylen i sin tid som ga meg impulsen til å ville være med på å forskjønne stedet. 
Det har aldri manglet på initiativ til å utvikle Rotvoll. Mye av kreftene har vært konsentrert rundt den store låven. Den har stått der som en utfordring og mulighet. Mange rom er etter hvert blir utformet og fått sin naturlige funksjon. Solstua ble en stor berikelse hvor alle møtes til et felles måltid midt på dagen. Vi ser hverandre, utveksler tanker og ikke minst synger etter måltidet. Sangen løfter oss alle – herlig er det å få være med. Perlemorsalen gir nye muligheter for å møtes og gjøre noe i felleskap enten det er å lytte til hva en invitert person har å fortelle eller selv være utøver i musikk eller eurytmi. Det gir et løft i hverdagen. Det ukentlige Rotvollting har fått en verdig ramme, der alle kan fremme sine synspunkter. Et meget verdifullt tilskudd til hverdagen. Alle blir sett og hørt der vi sitter i ring.
Jeg oppfatter verkstedene som veldig populære arbeidsplasser med flotte ledere. De gir også mulighet for personlig utfoldelse og samarbeid om fremstilling av ulike nyttige produkter, alle av høy kvalitet, som brød i bakeriet, urtesalt fra urtehagen, en duk i veveriet, saft i safteriet, gulrøtter fra åkeren, en god lunsj i Solstua, og salg av hva verkstedene har laget i Landhandelen. Virkelig en flott og variert bukett med egenproduserte varer – det er ikke hverdagskost i Norge i dag! Noe alle kan være stolte av. Fra mitt utkikkspunkt i urtehagen er det alltid flott å se de ulike verkstedgruppene når de vandrer over til Solstua til lunsj, forventningsfulle: hva får vi i dag?
Mens verkstedene er åpne er bofelleskapet, Kristoffertunet, et mer privat og lukket område, som andre hjem.  Jeg opplever det som et utrolig verdifullt alternativ til dagens tradisjonelle måte å organisere så vel familieliv som samfunnet for øvrig. Det er en radikal annerledes leve- og tenkemåte hvor verdiene kommer tydeligere frem. Hva er viktig for meg så vel som for samfunnet? Vi ser det allerede i jordbruket, å basere seg på økologisk / biodynamisk jordbruk er å ta jordens behov på alvor. Å gi omsorg til de svakeste i samfunnet ved å inkludere dem i familien, slik Karl König inspirerte til, gir en god varme til alle og daglige øvelser i å se din neste.  Medarbeidernes økonomiske fellesskap er en annen krevende øvelse i å se hverandres behov. Det er et verksted i å tenke økonomi på en annerledes måte.
Camphill i Norge er i en svært gunstig stilling, hva økonomien angår, sammenlignet med de øvrige Camphillstedene i verden. Staten gir årlig et rammetilskudd som de 6 Camphillstedene i Norge forvalter i fellesskap. Det utgjør omtrent 1/3 av inntektene til Camphill Rotvoll. Jeg opplever vel likevel at det er krevende å få det hele til å balansere. Uten medarbeidernes helhjertete innsats, i dag brukes begrepet 24/7 og det passer godt, hadde det ikke vært mulig. Jeg kunne ønsket meg at erfaringene fra det økonomiske felleskap kunne få en større utbredelse, til inspirasjon til de unge i dag som søker etter alternative levemåter. I disse klimakrisetider, hvor det stadig tydeligere kommer frem at vi må redusere vårt forbruk og spare på ressursene, er nettopp erfaringene fra Rotvoll viktige. Det er ingen grunn til å være beskjeden, tvert imot!
 Jeg håper det fortsatt vil være rom for en annerledes plante som Rotvoll, at den kan være til inspirasjon i den altomfattende omstilling vårt samfunn står ovenfor om vi skal mestre klima trusselen. Det er ikke teknologien som vil redde oss, snarere vår evne til omstilling. Jeg opplever Rotvoll som et eksempel på hvordan vi kan leve på en måte hvor våre medmenneskers behov settes i fokus. 

Astrid Sandvik