Camphill Rotvoll tar imot mennesker med ulike omsorgsbehov, og/eller behov for en tilrettelagt arbeidssituasjon. Våre beboere og verkstedsarbeidere har svært ulike behov for oppfølgning – for noen er arbeidsoppgavene og det sosiale miljøet hos oss det viktigste.

For å kunne bo og/eller arbeide på Camphill Rotvoll må det foreligge en skriftlig søknad. Den første henvendelsen kan komme fra pårørende, men før inntak kan skje, må det foreligge et vedtak om behov for sosiale tjenester fra helse- og omsorgsetaten i hjemmekommunen. Vi tar imot personer fra hele landet. Ta kontakt med oss for å undersøke muligheten for døgnplass eller dagtilbud. Hvis vi har ledige plasser, vil vi invitere den som søker til å komme på et kort besøk til oss. Det er vanlig å arrangere et prøveopphold før det taes avgjørelse om en fast plass.

Søknad med relevante opplysninger om søkeren kan sendes til velkommen@camphill-rotvoll.no