«Hva betyr Camphill for meg?»  Jeg spør meg selv dette, etter de ni månedene jeg tilbrakte, jobbet og bodde her på Camphill Rotvoll.
Camphill er et sted hvor jeg ble akseptert slik jeg er, bare fordi alle her blir behandlet likt i henhold til sine muligheter til å bidra til fellesskapet. Camphill er et sted hvor jeg ofte møtte situasjoner som hjalp meg å lære å kjenne meg selv bedre eller selv oppdaget sider av meg som jeg aldri før visste å ha. Camphill er et sted hvor jeg ble kjent med folk som har etterlatt et dypt fotavtrykk i mitt liv og som har lært meg så mye om menneskelige relasjoner. Camphill er en skole. En skole der alle lærer om andre og om seg selv, lærer å leve i et fellesskap, lære å dele og utveksle.

Dersom du velger å komme hit, vær du sikker på at dette kommer til å bli en opplevelse som vil forandre deg. Ulike mennesker finner sin plass her i Camphill. Det er et perfekt sted for dem som ønsker å utfordre seg selv, som trenger en pause fra et "normalt" liv, der folk bare søke etter det konkrete, fattbare. Mitt eneste råd ville være: vær åpen for nye opplevelser og å nyte en meningsfylt hverdag i fellesskapet.
Aiste Tautkeviciute - 2013