Ett år bodde jeg på Rotvoll. Et år full av verdifulle øyeblikk og massevis av livserfaringer for meg. Det var på Rotvoll at jeg opplevde hva det betyr å hjelpe hverandre.
 Det som er spesielt (men ikke negativt) på dette stedet er at man ikke bare jobber sammen i Rotvollverkstedene i hver dag. Det er mye mer, fordi at de fleste bor sammen på Kristoffertunet. Å dele hele hverdagen med et felleskap kan være ganske utfordrende noen ganger, så klart det. Men i de andre, fleste, situasjoner er det bare fint å kunne feire samme når det er på tide å ha fest, å ha sitt eget lille orkester eller bare å spise sammen.
Fordi det gjøres så mye i fellesskap på Rotvoll er man nødt til å reflektere seg selv. Om hvordan man forholder seg i forskjellige situasjoner og hvordan en selv vil bidra til fellesskapet. Samtidig lærer man ganske mye av alle andre som bor på Rotvoll. Det kan være alt mulig fra matlaging til å overkomme sine personlige grenser. Hver og en på Rotvoll har noen spesielle verdigheter som man kan lære av.
Hvis du har bestemt deg for å jobbe på Rotvoll, så kommer du til å bli kjent med en helt ny mulighet av hvordan et felleskap kan være. I begynnelse kan det være vanskelig fordi du skjønner ikke hvorfor man lever sammen på denne måten. Men du kommer til å se at det er bare fint å ha dette fellesskapet, at du bli akseptert som du er og at du har muligheten til å bidra med de ferdighetene du har.

Clara Reinhart – 2017/18