Camphill Rotvoll er et nydelig sted ved Trondheimsfjorden som har betydd og fortsatt betyr mye for mange mennesker. For 30 år siden kjøpte Camphill-bevegelsen et falleferdig hus i Hans Collins vei. Noen år senere var det vokst til et blomstrende landsbyliv med flere bolighus i levefellesskapet Kristoffertunet og gårdsbruk med jordbruk, dyrehold, verksteder og gartneri. Innsatsen til menneskene på Rotvoll har vært og er imponerende og kan ta pusten fra noen hver. I tillegg til å bygge opp en landsby med mange aktiviteter har medarbeiderne tatt vare på og sørget for personlig utvikling for beboere og folk på dagplass. Det legges vekt på hele mennesket, kropp og sjel, intellekt og det kreative. 
Som pårørende er jeg veldig takknemlig for alt Camphill Rotvoll har betydd for Rolf Arne som var landsbyboer på Rotvoll fra 1999 til 2016, og for hans 20 år i andre Camphill-landsbyer i Norge. Rotvoll og Camphill-bevegelsen har betydd en stor forskjell i vårt liv. Det gjorde at Rolf Arne fikk et godt liv med meningsfulle oppgaver blant snille mennesker. 
 
Vi ønsker Camphill Rotvoll hjertelig til lykke med 30-årsdagen!
De beste ønsker for fremtiden!
Hilsen Rolf Arne og Astrid