Camphill Rotvoll tar hvert år imot ungdommer som ønsker å gjøre et frivillig arbeid over et års tid. Vi tilbyr fri kost og losji, samt lommepenger.

Vi hører også gjerne fra deg med mer livserfaring og som ønsker å bo og arbeide i vårt fellesskap for en lengere tid.

For nye medarbeidere tilbyr vi et introduksjonsseminar i Camphill Rotvolls arbeid og idebakgrunn, språkkurs, og opplæring i praktiske ferdigheter i husfelleskapet og på arbeidsstedet. Last ned et Søknadsskjema  (DOCX, 24KB) her.

Vær snill å sende oss en beskrivelse av hvorfor du ønsker å komme til Kristoffertunet, hvilke erfaringer du har, og hvilke planer du har for framtiden. Vi ønsker å ha en god dialog med fremtidige medarbeidere. Aller best ville det være om du kunne besøke oss.

Last ned informasjonsskriv  (PDF, 484KB) med nærmere beskrivelse av om hva det vil si å være medarbeider hos oss.

Søknader kan sendes som vedlegg i e-post. Adressen er applications@camphill-rotvoll.no