Rotvoll safteri er et foredlingsverksted for saft og syltetøy, laget av økologiske og biodynamiske bær. Bærne vi bruker er mest lokale, ofte fra gården vår. Vi lager for eksempel epelejuice, forskjellige drikker og råsaft. I tillegg produserer vi syltetøy, eplemos og til og med chutney. Her finner du et utvalg av produktene våre.

I produksjonen høster vi inn frukt og bær, utsorterer dem og forbereder alt til pressing. Etterpå skal det fylles i glass og flasker og etikketeres. Vi tar i bruk moderne utstyr for å kunne utføre våre arbeidsoppgaver best mulig. Verkstedet har som mål å gi et godt og variert arbeidstilbud til mennesker som trenger tilrettelagt arbeid.

Rotvoll safteriet på trøndersk matfestival

Ta kontakt:

Tlf: 72 81 02 14 | E-post: safteri@camphill-rotvoll.no