På Camphill Rotvoll driver vi et lite biodynamisk gartneri, med drivhus, en grønnsakshage og en stor urtehage. På dyrefronten har vi kalkun, flere høns og noen gjess. Våre 7 sauer fikk våren 2019 15 lam. Dyrene flyttet inn i nytt fjøs på høsten 2018 og det var stor stas. Gjennom hele høsten og vinteren er de ute og får frisk luft.

Ulike oppgaver hører til forskjellige tider på året: Om vinteren går det mye kraft og energi i å sage, kløve og pakke ved for salg. Urtene som er blitt plukket og tørket om sommeren kan nå renses, blandes til forskjellige teblandinger og pakkes i poser.

Vi leverer grønnsakene til butikken hele sesongen. Vi hadde litt av et overskudd av poteter og gulrøtter i 2018.  Dermed kunne Camphill Rotvoll hjelpe Vidaråsen Landsby med 2 tonn poteter og Jøssåsen Landsby med gulrøtter.