På Camphill Rotvoll har vi et levefellesskap som nettopp har fylt 30 år! Det såkalte Kristoffertunet består av tre store bolighus, med plass til rundt ti personer i hvert hus. Det er landsbyboere og medarbeidere, noen med sine barn. For oss er dette vårt hjem, for noen er det et sted en kan være for en kortere tid og samle seg litt livserfaring.

Alle tar del i de hverdagslige syslene i huset. I hvert hus spiser vi måltider sammen, og vi skifter på å lage mat. Vi samles til forskjellige aktiviteter som spillekveld, dugnad eller til ukeavslutning på Lørdager. Søndager tar vi gjerne en utflukt eller en tur langs fjorden på Ladestien. En ettermiddag i uken møtes alle på Kristoffertinget. Her tar vi opp aktuelle spørsmål, og vi lager også ukens program.

Ellers går vi gjerne i teateret eller på en konsert. Årets høytider forsøker vi å gjøre til noe spesielt, som å øve inn og fremføre et skuespill, musisere og synge, tegne eller male. Det er ikke bare på grunn av vår interesse for kultur at et hus heter for Hermann Gross hus. Det er også fordi kunstneren Gross delte den spirituelle og kunstneriske verdien av kultur med Karl König. Her finner du mer informasjon om livet og kunsten hans.