Vi har siden November møttes torsdager før lunsj og snakket med hverandre om hva som gjør at vi trives i lag. Vi har fortalt om erfaringer og forventninger, hatt rollespill og sett på film, og tegnet. Dette er en prosess som fortsatt er underveis.

 

Her er det bilder fra to dager hvor vi hadde tegning. Hva som ble gjort ble bestemt av en av oss, Markus, og alle måtte følge det han sa. Etterpå snakket vi om opplevelsen.