Musikk er en kunst vi er glad i, enten vi får besøk som spiller for oss, eller vi lager det selv.

Vi er så heldige at det har kommet musikere fra TSO for å spille flere konserter med ensembler, og så har Musikk ved NTNU hatt en konsert i sammenheng med en projektuke Kammermusikk for Strykere. Vi har noen venner fra Tsjekkia som kommer innom årlig, og så bor en av Mental Band her hos oss, og de kommer ofte innom. Hans Collins Band øver hos oss, og som takk spiller de konserter, sist til dans på Julebordet vårt. Ellers spiller vi selv til dans og fest, både enkeltvis og i grupper.