Vi på Camphill Rotvoll har hold på med miljøarbeidet i et halvt år, og nå etter en detaljert og grundig opparbeid med mange gode samtaler, diskusjoner, opplæring og teoretiske og praktiske tiltak har vi endelig utarbeidet vår egen miljøpolicy.

Siden Oktober har vi hver torsdag samlet oss med alle verksteder i salen for å samle tankene rundt miljøarbeidet her på stedet. Vi snakket og arbeidet med og om både det indre og det ytre miljøet.
I begynnelsen lå hovedfokuset på avfallshåndtering: Hva er plastavfall? Hva er papiravfall, hva er restavfall? Hva skjer med de tomme flaskene våre, kaster vi aluminiumslokk med i glassavfall ?…og hva er egentlig med skitten plast? Eller med farget eller hard plast,...og hva med våt papir ?
vet du det hva du skal gjøre med det og hvor du skal kaste det? For oss var det i hvert fall ikke så lett siden bedrifter har andre regler en private hus og hjem.
Etter en grundig gjennomgang av Retura sine veiledning for kildesortering var det tid for praksis: Nå skulle det ryddes verkstedene og alt som hopet seg opp i løpet av en lang tid. EE-avfall, farlig avfall, trevirke, blandet avfall, metall, gummi, masser, glass og aluminium… Å ja, da var det jo også en gammel kontainer med blandet avfall... Ikke noe problem det skulle vi sortere på 1,2,3!
Men Matavfall? Nei det sirkulerer vi selv: Kompost til gjorda og noen gode saker til hønsene våre.

Etter dette strakstiltaket dannet det seg til og med en egen Miljøkomite med både beboer og medarbeidere. Tanken bak denne gruppen har vært å intensivere miljøarbeidet og planlegge, gjennomføre og strukturere våre felles toradagsmøter om miljøarbeid. Gjennom samspill av denne gruppen og felles miljømøte kunne vi utvikle vår egen miljøpolicy på grunnlag av våre egne verdier og det som er viktig for oss nå og i framtiden.