For andre gang kom David Newbatt fra Skottland til oss og holdt malekurs og malte et bilde til oss. David har malt med mennesker med forskjellige behov i Camphill i 46 år!

Dette er fra fellesbildet vi malte, hvor vo hadde ønsket oss et motiv:

Fellesbildemaling

Dette er fra fellesbildet hvor vi malte fritt og lekent i vei: Vi lyste opp det mørke!

Vi maler helt fritt

Og i tillegg mate vi mange egne bilder. Felles for alt vi gjorde var at vi lekte oss fram til et resultat: Vi gjorde litt slikt og litt sånt og tilslutt var det et maleri.

I tillegg malte David et bilde for oss som henger bak i salen.. Det viser historien om Olav den Hellige, slik den blir skildret i middelaldreballaden "Olav Åsteson".

I bildegalleriet under finnes det også fellesbildet fra sist gang David besøkte oss, det blå - orange. Perlemorbildet malte David ved sist besøk til Perlemorsalen vår. Det henger i trappeoppgangen.