Camphill Rotvoll har iverksatt tiltak for å redusere spredningen av koronaviruset

Rotvoll Landsby vil bidra til at færrest mulig skal bli smittet av koronaviruset. Det gjør vi av hensyn til helsen til våre beboere, medarbeidere og deres familier samt andre samarbeidspartnere.

Vi følger aktivt Folkehelseinstituttets retningslinjer og anbefalinger, og har i tillegg iverksatt følgende tiltak:

- Alle større arrangement er avlyst eller utsatt. Mindre arrangement i landsbyen blir vurdert fortløpende.   

- Alle reiser avlyses inntil videre med umiddelbar virkning. Unntak skal vurderes av landsbyledelsen.

VIKTIG: De som av ulike grunner planlegger å besøke Camphill Rotvoll må på forhånd ta kontakt per telefon +47 469 573 24