Leir

Den siste søndagen i mars kommer det en gruppe elever fra musikkskolen og skal spille for oss i forskjellige grupperinger, duoer - to og to, trioer - tre sammen, og kvartetter.

Bildet er fra en annen anledning, da konservatoriet var her på konsert.