Under hele koronatiden møttes vi ute til sang om morgenen. I mai ble det noen kalde dager. Det kom snø. Og snøen ble liggende over flere dager. Så kom det ny snø. Og sånn fortsatte det. 

Vi hadde allikevel finne dager og gjorde mye inne. Hos oss er dette en tid med mange bursdager, og disse ble feiret ute slik at flere kunne være med. 

Plantene som delvis hadde spiret og grodd siden februar, kom frem og vi fikk reddiker og spinat fra gartneriet.