Målsettingen med seminaret er å komme til klarhet om hva ideen om "tregrening" innebærer og hvilken relevans den kan ha for oss i den dype miljøkrisen vi står ovenfor.

 

Bakgrunn for initiativet

Vi erkjenner at vi står ovenfor en alvorlig klimakrise og etterhvert også en naturkrise hvor vi overforbruker av naturens ressurser med vårt levesett. FN har de siste årene komme med mange alvorlige rapporter om klodens tilstand uten at det ser ut for at våre myndigheter / politikere virkelig tar det inn over seg. I forhold til alvoret er deres handlinger meget utilstrekkelig. Den 25. juni 2020 kom det et opprop til norske politikere om behovet for en systemendring (se vedlegg). Ingen har en oppskrift på hva det vil innebære, men tiden synes overmoden for å gjøre noe i praksis som kan bringe oss over på en annen kurs, og da noe mere enn "flere elbiler". Det kan ikke skje over natten, snarere enn gradvis overgang til et levesett / samfunnsordning som virkelig er bærekraftig, kanskje bør metoden være mer som "la de tusen blomster blomstre".

Det finnes i dag gode eksempler på virksomheter som driver etter bærekraftige prinsipper. Et godt eksempel er de mange gartnere som dyrker etter økologiske prinsipper og som selger varene direkte til forbrukerne i ulike former for fellesskap.

Hvis vi tenker som sånn at i denne situasjonen må vi alle bidra, og da med noe mer enn "kildesortering" slik Fremtiden i våre hender har oppfordret oss til i alle disse år. Men hvor har det brakt oss? Moralsk handling på individnivå duger ikke ovenfor dagens alvorlige situasjon. Det må adskillig kraftigere lut til. Vi må arbeide på systemnivå med systemendring! Ingen har løsningen, men vi kan alle bidra på vår måte. Derfor denne oppfordringen til å delta aktivt i dette seminaret som vil studere Steiners ide om tregrening. Kan den gi oss inspirasjon? Den ble første gang fremmet etter første verdens krig da verden lå i grus, bl.a. fattet Sigurd Ibsen interesse for den.

I Norge har vi et godt eksempel på en virksomhet som i 50 år har latt seg inspirere av tregreningstanken: Camphill. I alt 6 steder hvor mennesker lever sammen i et bo- og arbeidsfellesskap. Ett av stedene er på Rotvoll. Hva er da mere nærliggende enn å starte med å studere / analysere denne virksomheten ut ifra tregreningstanken? Hvordan har det virket i praksis? Da får vi teorien ned på jorden. Hvordan samfunnet består av tre forskjellige områder: 

- næringslivet

- det juridisk-politiske liv

- det åndelige-kulturelle liv

For hvert av områdene gjelder ulike "regler / lover". Dette er hva vi vil prøve å nå til bunns i gjennom arbeidet i studiegruppen..

 

Gjennomføring av studiearbeidet

Vi ser for oss en studiegruppe hvor vi over tid - høsten 2021 - vil fordype oss i tregrenings ideen for å se hva som kan ha relevans i dag - kan vi hente ideer / inspirasjon til en endring av dagens måte å organisere samfunnet på?

Hver samling vil starte med en innledning om "Alternativ økonomi". Så følger en fordypning i tregrenings ideen gjennom en innføring for deretter å se på hvilke erfaringer Camphill Rotvoll har gjort. Det ville være fint om vi etterhvert kunne dokumentere våre "funn og ideer". Dette blir rett og slett et lite forskningsprosjekt.

Vi forventer en aktiv deltakelse, det medfører at oppmøte bør være stabilt over tid.

Program

lørdag 30. oktober        Systemendring,  økologisk økonomi og tregrening

onsdag 3. november    Tregrening med eksempler fra Camphill Rotvoll 

onsdag 17. november  Tregrening med eksempler fra andre virksomheter

                                     - med Arne Øgaard de tre første gangene

lørdag 20. november    Økologisk økonomi - Ove Jakobsen
onsdag 1. desember     Økologisk økonomi - Marie Storli
lørdag 4. desember       Tregrening og borgerlønn  - Oppsummering – med Arne Øgaard

 

Tid på dagen: onsdager klokken 19-21 og lørdager klokken 12-15

Sted: for samlingene vil være på Camphill Rotvoll, i Perlemorsalen hvor vi kan sitte i ring

Deltakeravgift: Vi vil be om kr 800 som skal dekke reise og honorar til foredragsholdere. Det er full anledning til å betale noe mer eller be om en reduksjon - Beløpet betales ved påmelding eller første samling – konto 1254.05.51594.

Påmelding: til Astrid Sandvik  - epost: astrid.o.sandvik@gmail.com innen 15. oktober

 

Aktuelle innledere

Aktuelle personer vil være Arne Øgaard (Steinerskolen i Moss og Cultura Bank), Ove Jakobsen (professor i alternativ økonomi ved Nord universitetet), Marie Storli (samfunnsøkonom og leder av Rethinking Economics – Norge)

 

Hjertelig velkommen til noen spennende dager!

Soili Turunen - Gerrit Overweg - Astrid Sandvik