Leir

Velkommen til karneval på Camphill Rovoll

Jøssåsen og Vallersung kommer på sitt årlige besøk!

80 gjester er ventet og fra kl 11 setter vi igang!