Landhandelen:

Året på Landhandelen har vært preget av omstilling til nytt kassesystem som ble tatt i bruk i slutten av juli. Det var et bra salg av grønnsaker fra gartneriet. Landhandelen har et fint samarbeid med de andre verkstedene. Deltok på julemarkedet på Steinerskolen i Ila i desember.

På landhandelen har 2 beboere/dagplasser sin arbeidsplass.

 

Egne vevprodukterEt stort og varierende utvalg