Kurs

Kan Rudolf Steiners Tregreningstanke være en impuls?

Målsettingen med seminaret er å komme til klarhet om hva ideen om "tregrening" innebærer og hvilken relevans den kan ha for oss i den dype miljøkrisen vi står ovenfor. Vi ser for oss en studiegruppe hvor vi over tid - høsten 2021 - vil fordype oss i tregrenings ideen for å se hva som kan ha relevans i dag - kan vi hente ideer / inspirasjon til en endring av dagens måte å organisere samfunnet på?

Hver samling vil starte med en innledning om "Alternativ økonomi". Så følger en fordypning i tregrenings ideen gjennom en innføring for deretter å se på hvilke erfaringer Camphill Rotvoll har gjort. Det ville være fint om vi etterhvert kunne dokumentere våre "funn og ideer". Dette blir rett og slett et lite forskningsprosjekt.

Programm:

lørdag 30. oktober  Oppstart - systemendring,  økologisk økonomi og tregrening

                                    - med Gerhald Häfner

onsdag 3. november  Tregrening med eksempler fra Camphill Rotvoll 

onsdag 17. november Tregrening med eksempler fra andre virksomheter

                                     - med Arne Øgård de tre første gangene

lørdag 20. november  Økologisk økonomi

                                     - med Ove Jacobsen
onsdag 1. desember  Økologisk økonomi

                                     - med Marie Storli
lørdag 4. desember  Tregrening og borgerlønn  - Oppsummering

                                     - med Arne Øgård

Tid på dagen: onsdager klokken 19-21 og lørdager klokken 12-15

Deltakeravgift: Vi vil be om kr 800 som skal dekke reise og honorar til foredragsholdere. Det er full anledning til å betale noe mer eller be om en reduksjon - Beløpet betales ved påmelding eller første samling.

Påmelding: til Astrid Sandvik  - epost: astrid.o.sandvik@gmail.com innen 15. oktober

Aktuelle innledere: Aktuelle personer vil være Arne Øgård (Steinerskolen i Moss og Cultura Bank), Ove Jacobsen (professor i alternativ økonomi ved Nord universitetet), Marie Storli (samfunnsøkonom og leder av Rethinking Economics – Norge), Gerhald Häfner (leder av seksjon for sosialvitenskap ved Goetheanum).
 

Hjertelig velkommen til noen spennende dager!