Fra Anne Langeland

I august 2010 feiret Kristoffertunet 21 års virksomhet. Vår oppgave har vært og er først og fremst å verne om mennesket, skape verdige livsforhold for alle og ta vare på hverandre. Kristoffertunet begynte som et ettervernsted for tidligere rusavhengige fra Vallersund gård, men snart flyttet også mennesker med en utviklingshemning eller andre utfordringer inn. Navnet Kristoffertunet ble valgt av to grunner. Den ene var i takknemlighet til Chris (Christoffer) Baum som var med da Kristoffertunet startet opp i 1989, men døde etter kort tid. Men selve navnet Kristoffer har en legende knyttet til seg:

Kjempen Offerus vil tjene den mektigste og største herre. Han søker hos mange herskere på jorden, men finner ingen som ikke alt frykter en større herre over seg. Etter mange års vandring kommer kjempen til en eneboer som forslår at han skal begynne med å bære mennesker over elven. Dette arbeidet gjør kjempen i lang tid, men han skjønner ikke hvordan han kan tjene den største av alle. En dag kommer et lite barn og ber om å bli båret over. Offerus tenker at det er en lett sak, men midtveis blir byrden av barnet så tung at han nesten segner og opplever at han bærer hele verden. Slik viste Kristus seg for kjempen som nå fikk navnet Kristofferus, den som bærer Kristus.

 

Til 10-års dagen ønsket vi oss et kunstverk som kunne gi uttrykk for de verdier vi forsøker åvirke utfra. Det var naturlig å tenke på billedhugger Astrid Dahlsveen (1929- 2012) fra Ørlandet på Fosen. Vallersund gård hadde allerede flere skulpturer fra hennes hånd og slik gikk det til at Kristofferunet fikk midler i gave til å kjøpe hennes skulptur «Aeneas bærer sin far ut av det brennende Troja». For oss heter skulpturen også Kristofferus og i en hilsen til 10 årsdagen fikk vi også dette diktet: «Han er ikke tung, han er min bror»

 

He Ain't Heavy, He's My Brother

Tekst: Bob Russel og Bobby Scott

The Hollies

The road is long
With many a winding turn
That leads us to who knows where
Who knows where
But I'm strong
Strong enough to carry him
He ain't heavy, he's my brother

So on we go
His welfare is of my concern
No burden is he to bear
We'll get there

For I know
He would not encumber me
He ain't heavy, he's my brother

If I'm laden at all
I'm laden with sadness
That everyone's heart
Isn't filled with the gladness
Of love for one another

It's a long, long road
From which there is no return
While we're on the way to there
Why not share

And the load
Doesn't weigh me down at all
He ain't heavy he's my brother

He's my brother
He ain't heavy, he's my brother, he ain't heavy