Kurs

Kan Rudolf Steiners Tregreningstanke være en impuls?

Målsettingen med seminaret er å komme til klarhet om hva ideen om "tregrening" innebærer og hvilken relevans den kan ha for oss i den dype miljøkrisen vi står ovenfor.

Vi ser for oss en studiegruppe hvor vi over tid - høsten 2021 - vil fordype oss i tregrenings ideen for å se hva som kan ha relevans i dag - kan vi hente ideer / inspirasjon til en endring av dagens måte å organisere samfunnet på?

Hver samling vil starte med en innledning om "Alternativ økonomi". Så følger en fordypning i tregrenings ideen gjennom en innføring for deretter å se på hvilke erfaringer Camphill Rotvoll har gjort. Det ville være fint om vi etterhvert kunne dokumentere våre "funn og ideer". Dette blir rett og slett et lite forskningsprosjekt.

Vi forventer en aktiv deltakelse, det medfører at oppmøte bør være stabilt over tid. 

 

Program

- onsdag 3. og 17. november kl 19 - 21

Arne Øgaard vil gi oss en innføring i Rudolf Steiners tanker. Videre vil vi prøve å se hvordan tregreningen kommer til syne i Camphill Rotvoll og Helios.

Sted: for samlingene vil være på Camphill Rotvoll, i safteribygningen hvor vi kan sitte i ring

Deltakeravgift: Vi vil be om kr 800 som skal dekke reise og honorar til foredragsholdere. Det er full anledning til å betale noe mer eller be om en reduksjon - Beløpet betales ved påmelding eller første samling – konto 1254.05.51594.

Påmelding: til Astrid Sandvik  - epost: astrid.o.sandvik@gmail.com innen 15. oktober

Aktuelle innledere

Aktuelle personen vil være Arne Øgaard (Steinerskolen i Moss og Cultura Bank)

Hjertelig velkommen til noen spennende dager!