Hver torsdag holder vi på med miljøarbeid her på Camphill Rotvoll. Vi snakker om søppelhåndtering, forurensing av naturen og hav det egentlig betyr å leve på en miljøvenlig måte. Det er veldig spennende å utveksle alle de forskjellige tankene som dannes i de ulike verkstedene. Til slutt skal vi formulere vår egen miljøpolicy.