Konsert

Pianisten Stephan Hohlweg skal spille en konsert ute på Kristoffertunet. Han er en bekjent kunstner som byttet konsertsalen mot naturen: Pianisten reiser rundt med sin flygel, og holder konserter på fjellet og i havgaper.

Velkommen til alle!!

Program:

Skrjabin: 2 Sonate-Fantaisie 

Grieg:      3 lyriske stykker op.71 

Chopin:   4. Ballade 

Debussy: 12 Préludes deuxiême cahier