En gruppe av veldig flinke vernepleiestudenter fra NTNU kom på besøk og laget en kort film om hvordan det er å flytte inn i Camphill. De undersøkte hvordan overgangen dannes, når en flytter untenifra Camphill inn i vårt bofelleskap.

Tusen takk - for et spennende innblikk!

Du kan se filmen her.