Her på Camphill Rotvoll holder vi ikke bare på med å produsere fine produkter i verkstedene våre men vi er også veldig interessert i kulturlivet. I bofelleskapet og i verkstedene forsøker vi å gjøre noe spesielt til årets høytider, som å øve inn og fremføre et skuespill, musisere og synge, tegne eller male. Det er ikke bare på grunn av vår interesse for kultur at et hus på Kristoffertunet heter for Hermann Gross hus. Det er også fordi kunstneren Gross delte den spirituelle og kunstneriske verdien av kultur med Karl König.

Nå, da det blir mørkere og kaldere for du sikkert lyst å lese litt: Her finner du veldig mye spennede om livet og virke av kunstneren Hermann Gross, inspirasjon ikke bare for husets navn.