I år er finnes det utrolig mange bær i hagen vår. Safterigjengen får masse hjelp til å plukke alle bærne - en hyggelig sammenarbeid ute! Fortsatt har vi det travelt å høste inn alle våre grønnsaker og bær, men snart gleder vi oss å ta i mot deres epler til å presse på Rotvoll safteri. Endelig kan vi presse og safte deres epler igjen om høsten.

Nøyaktigere informasjoner angående leverering, smittevern osv. følger i løpet av sommeren – det ta ennå god tid til at eplene blir modne.

Vi ses!