Visjon og målsetninger for Camphill Rotvoll

Ridderslaget

Visjon

 

 

Camphill Rotvoll vil være:

  • et inkluderende fellesskap hvor voksne mennesker som har særlig behov for støtte og hjelp, sammen med medarbeidere, kan få et fullverdig liv på det sosiale, arbeidsmessige og kulturelle plan.        
  • et sted som fremmer biodynamisk og økologisk jordbruk gjennom dyrking,   miljøpleie, foredling og formidling.
  • et sted hvor antroposofiske impulser kan komme sammen og bli synlige gjennom aktiviteter med grunnlag i Camphill Landsbystiftelses formål.

  

 

 

 

Målsetninger

På Camphill Rotvoll vil vi:

  • gi hjelp og støtte (omsorg) i det fysiske, sjelelige og åndelige området.
  • virke sammen slik at det blir opplevbart at den enkeltes egenart beriker helheten.
  • legge forholdene til rette slik at enhver kan utvikle seg ut fra sine egne  forutsetninger og tre utover det hun eller han tror de kan, gjennom meningsfylte oppgaver og kulturskapende aktiviteter.