Søknader for beboere og verkstedsarbeidere

Vi har nå plass til nye beboere i vårt bofellesskap og i våre verksteder.

Camphill Rotvoll tar imot mennesker med ulike omsorgsbehov, og/eller behov for en tilrettelagt arbeidssituasjon. Våre beboere og verkstedsarbeidere har svært ulike behov for oppfølgning – for noen er arbeidsoppgavene og det sosiale miljøet hos oss det viktigste.

For å kunne bo og/eller arbeide på Camphill Rotvoll må det foreligge en skriftlig søknad. Den første henvendelsen kan komme fra pårørende, men før inntak kan skje, må det foreligge et vedtak om behov for sosiale tjenester fra helse- og omsorgsetaten i hjemmekommunen. Vi tar imot personer fra hele landet. Ta kontakt med oss for å undersøke muligheten for døgnplass eller dagtilbud. Hvis vi har ledige plasser, vil vi invitere den som søker til å komme på et kort besøk til oss. Det er vanlig å arrangere et prøveopphold på rundt tre uker før det taes avgjørelse om en fast plass.

Søknad med relevante opplysninger om søkeren kan sendes til velkommencamphill-rotvollno

Søknader for medarbeidere

Kunne du tenke deg å bo og arbeide sammen med oss? 

- Og være med på å videreutvikle et spennende fellesskap?
Ta kontakt!

Kristoffertunet har mange arbeidsoppgaver å tilby, både i hussamfunnet, i landbruket (Biodynamisk), i verkstedene og ikke minst i vårt kulturliv. Den viktigste oppgaven er å ville være med på å skape et inkluderende levefellesskap sammen med voksne mennesker med spesielle behov.

Kristoffertunet tar hvert år imot ungdommer som ønsker å gjøre et frivillig arbeid over et års tid. Vi tilbyr fri kost og losji, samt lommepenger.

Vi hører også gjerne fra deg med mer livserfaring og som ønsker å bo og arbeide i vårt fellesskap for en lengere tid.

For nye medarbeidere tilbyr vi et intoduksjonsseminar i Kristoffertunets arbeid og idebakgrunn, språkkurs, og opplæring i praktiske ferdigheter i husfelleskapet og på arbeidsstedet. Last ned et Søknadsskjema her.

Vær snill å sende oss en beskrivelse av hvorfor du ønsker å komme til Kristoffertunet, hvilke erfaringer du har, og hvilke planer du har for framtiden. Vi ønsker å ha en god dialog med fremtidige medarbeidere. Aller best ville det være om du kunne besøke oss.

Last ned informasjonsskriv med nærmere beskrivelse av om hva det vil si å være medarbeider hos oss.

Søknader kan sendes som vedlegg i e-post. Adressen er applicationsATcamphill-rotvoll.no