Telefonliste

Navn

Telefon

Mobil

Kristoffertunet – Fax

73 82 68 51

 

Administrasjon

73 82 68 50

 

Anne Langeland

73 82 68 66

489 90 561

Bakeriet

72 81 02 11

 

Butikken

72 81 02 12

 

Rotvoll Verksteder– kontor

72 81 02 10

 

Camphill Rotvoll – regnskap

72 81 02 13

 

Rotvoll Safteri

72 81 02 14

 

Gartneriet/Urteverksted

73 82 68 59

 

Gerrit Overweg

73 82 68 61

997 70 870

Daglig leder - Henrik Hammer

72 81 02 19

918 88 292

Hermann Gross kjøkken, oppe

72 82 68 58

 

Hermann Gross hus  -  kjøkken

73 82 68 57

 

Nils Langeland

72 81 02 18

404 04 791

Olav Stokland hus – kjøkken

73 82 68 53

 

Ole Vigs hus – kjøkken

73 82 68 63

 

Sarmad Al-Saffar

73 97 70 45

971 74 456

Soili Turunen

73 82 68 61

996 11 912

SolstuaLunsjrom

73 82 68 65

 

Vevstua

73 82 68 52