Vi forbereder i disse dager HØSTMARKED - 2016
Den 24. september arrangerer vi høstmarked, sammen med Steinerskolen på Rotvoll og Rotnissen barnehage.

Den 28. september  - 2. oktober blir det en stor markering av CAMPHILL I NORGE som i år feirer 50-årsjubileum. 

Dette skjer i Oslo, med forskjellige tilstellinger se mer på http://jubileum.camphill.no/ 

I våre tre beboelseshus på Kristoffertunet lever rundt 25 personer, noen av dem med spesielle omsorgsbehov.

På Rotvoll driver vi et lite biodynamisk gartneri, en urtehage og i tillegg har vi noen sauer. Vi har også et produktivt safteri - Corona safteri, et bakeri, en landhandel, veveri og et sesongdrevet urteverksted.

Rett ved siden av oss ligger Steinerskolen på Rotvoll. Begge virksomheter tufter sin drift på antroposofisk grunn.

Trenger du en beskyttet bo- eller arbeidssituasjon, eller kjenner du noen andre som har et slikt behov? Kanskje Camphill Rotvoll kan være et sted for deg?

Søker du etter en meningsfylt utfordring etter skolen, eller leter du etter et fellesskap å forbinde deg med, kanskje for lengre tid - da er du velkommen til å ta kontakt.

 

 

Følg oss på www.facebook.com/camphillrotvoll

Pilegrimsleden går rett forbi husene våre