St.Hansfeiring

Bofellesskapet

På Camphill Rotvoll har vi tre store bolighus, med plass til rundt ti personer i hvert hus. Det er folk med særskilte behov, praktikanter og medarbeidere, noen med sine barn. I alt vårt mangfold, samles vi i ønsket om å leve og virke sammen. Forskjellighet er viktig for oss. Det styrker mulighetene for å danne innsikt i og aksept av oss selv og andre.

For de fleste av oss er dette vårt hjem. For noen er det er sted en kan være for en kortere tid og samle seg litt livserfaring. Vårt sett å leve sammen på gir gode muligheter for å lære hverandre å kjenne. Slik nærkontakt kan til tider være en vanskelig og utfordrende oppgave men også noe en kan vokse på. Den største oppgaven er kanskje det å overkomme seg selv.

Hvert hus har sine måltider sammen, og vi skifter på å lage mat. Alle tar del i de hverdagslige syslene i huset. Hver lørdag kveld samles vi til ukeavslutning.

Noen ganger tar vi en utflukt, går i teateret eller på en konsert, eller kanskje tar vi en tur langs fjorden på Ladestien. En kveld i uken møtes alle på Kristoffertinget. Her tar vi oss av aktuelle spørsmål som har dukket opp. Her lages også ukens program for sosiale og kulturelle hendelser, hvem som har ’bursdag, besøk som kommer og drar.

Årets høytider forsøker vi å gjøre til noe spesielt. Å øve inn og fremføre et skuespill, musisere og synge, male eller modellere, gir oss muligheten til å tre ut av hverdagen og kanskje komme til nye innsikter. Høytidene gir oss også rom for studier, samtale og ettertanke.

Årets høytider er viktige for våre bestrebelser for samfunnsdannelse; de er hellige dager der alle deltar. Derfor tar vi ferie på andre tider.